Služby prodávajícím 2018-03-20T07:22:32+00:00

1. Výběr realitního makléře

Nezávislé průzkumy ukazují, že ti, kteří využijí služeb zkušených realitních makléřů, prodají svou nemovitost za vyšší cenu a v kratší době než ti, co si ji prodávají sami.

2. Prohlídka nemovitosti realitním makléřem

Prohlídka Vaší nemovitosti je podmínkou pro profesionální servis. Při odhadu prodejní ceny hraje roli nejenom nemovitost jako taková (stáří, stav a vybavení), ale i okolí (občanská vybavenost, dopravní obslužnost) a aktuální nabídka nemovitostí k prodeji v dané lokalitě.

3. Příprava nemovitosti k prodeji

Ještě před tím, než nabídnete svou nemovitost k prodeji, je důležité důkladně ji připravit a co nejvíce zvýšit její atraktivitu. Váš realitní makléř vám poradí důležité tipy a doporučí, popřípadě zajistí specialistu, který se o toto může postarat za vás. Nemovitost by měla působit čistě a neosobně, aby umožnila zájemci vlastní představy o možné budoucím využití či zařízení. Zahrady u rodinných domů by měly být udržované. Při fotografování nemovitosti pro marketingové účely doporučujeme odstranit osobní předměty či rodinné fotografie.

Zákon č. 318/2012 Sb. vyžaduje, aby prodávající před prodejem zajistil průkaz energetické náročnosti budovy. Nedodržení tohoto zákona podléhá peněžité sankci až 100 000 Kč. Tuto službu vám samozřejmě zprostředkujeme.

4. Uzavření Zprostředkovatelské smlouvy

Váš makléř vás pečlivě seznámí s podmínkami spolupráce. Jestliže dojde k dohodě, uzavřete spolu s realitní kanceláří zastoupenou vaším realitním makléřem zprostředkovatelskou smlouvu. Ta zajišťuje serióznost průběhu obchodní transakce, obsahuje dohodnuté podmínky a zakládá oprávnění makléře nemovitost nabízet a jednat se zájemci.

5. Zpracování prodejní prezentace vaší nemovitosti

Váš makléř zpracuje profesionální prezentaci vaší nemovitosti pro její marketing a pro jednání se zájemci. Prodejní prezentace obsahuje veškeré obecné, ale i technické informace o vaší nemovitosti, fotodokumentaci, půdorysy a další případné dokumenty či informace.

6. Zalistování vaší nemovitosti do systému

Do 24 hodin od podepsání smlouvy o zastoupení je vaše nemovitost vložena do interního systému RE/MAX a následně pak exportována na všechny významné realitní servery. V momentě, kdy je vaše nemovitost vložena do systému, začne se párovat se všemi odpovídajícími poptávkami z celé sítě RE/MAX a její nabídka je odesílána všem potenciálním zájemcům prostřednictvím e-mailu.

7. Marketing nemovitosti

Důležitou součástí prodej nemovitosti je nastavení marketingové plánu a určení cílové skupiny kupujících.

8. Prohlídky Vaší nemovitosti

Než makléř přivede první zájemce o Vaši nemovitost, musí být nemovitost na prodej připravena. Makléř Vám již po podpisu smlouvy doporučí co s nemovitostí udělat (vymalovat, odvést nábytek, využít homestagingu, využít různých doplňků), aby ji nejlépe připravil na prodej. V prodeji více než jinde platí, že klient se rozhoduje prvních 20 sekund, jestli Vaši nemovitost koupí či ne. Váš makléř dopředu vybere pouze vhodné zájemce o prohlídku nemovitosti na základě jejich kritérií a finančních možností. Tím šetří váš čas i soukromí.

9. Rezervační smlouva (Dohoda o složení blokovacího depozita)

V případě, že se zájemce za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi vaší nemovitosti, uzavírá s ním vaše realitní kancelář rezervační smlouvu (dohodu o složení blokovacího depozita). Na jejím základě klient skládá rezervační poplatek (blokovací depozitum). Nemovitost je tak pro zájemce rezervována a smluvní strany mají čas na přípravu Kupní smlouvy a případně na vyřízení financování. RE/MAX nabízí kupujícímu bezplatnou službu RE/MAX Hypotéka, což může rovněž ovlivnit rychlost prodeje ve váš prospěch.

10. Kupní smlouva / Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky / Dohoda o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího (vás) na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí, k převodu družstevního podílu dochází okamžikem doručení Dohody o převodu orgánu bytového družstva.

11. Prodej

Smluvní strany podepíší všechny potřebné smlouvy, naše realitní kancelář zajistí jejich podání na Katastrální úřad, nebo jejich předložení družstvu. Uschovateli předloží potřebné dokumenty (originální výpis LV), na základě kterého je vám uvolněna kupní cena.

12. Předání nemovitosti

Při předání nemovitosti je třeba do Předávacího protokolu sepsat stavy el. a plynu, vypsat stavy teplé a studené vody, movitý majetek, který je součástí předání, či případné závady-nedostatky. Současně se vypíšou stavy el. a plynu do příslušných formulářů, které se následně doručí na konkrétní úřady. Naše kancelář tyto administrativní věci související s předáním bytu kompletně řeší za klienty.

Domluvte si schůzku přímo na tel. 725 293 500, doporučíme Vám nejlepšího makléře pro Vaši nemovitost.

Domluvte si schůzku přímo na tel. 725 293 500, doporučíme Vám nejlepšího makléře pro Vaši nemovitost.