Služby kupujícím 2018-01-21T14:19:15+00:00

1. Zajištění kvalitních služeb Smlouvou o spolupráci

Pro naše poptávající klienty zajišťujeme na základě smlouvy za účelem koupě nemovitosti plnohodnotné služby, které stále ještě na českém trhu nejsou běžné. Důležité pro nás je se s klientem potkat na osobní schůzce, poznat ho, poznat jeho potřeby a představy o tom co má bydlení splňovat.

Zjistíme možnosti financování (přes hypotéčního makléře) – tato schůzka je pro klienta zdarma a nastíní nám předem v jaké cenové relaci nemovitost máme hledat.

2. Vyhledání nemovitosti dle požadavků

Makléři, jejíž každodenní činností je vyhledávaní nemovitostí a porovnání cen, zpracování různých cenových analýz, mají o dané lokalitě přehled a ví jaká nemovitost se nabízí v lokalitě delší dobu a co může být zádrhelem prodej. Právě tyto informace můžou být zásadní při vyjednání lepší ceny. Ještě před samotnou prohlídku makléř zjistí případná omezení (pokud má přesnou adresu – nemovitost může nabízet jiná RK, v tom případě se případné právní omezení zjišťují po samotných pohlídkách a projevu zájmu klienta o koupi).

3. Jednání za klienta o ceně

Proč mít někoho, kde jedná za mě? O slevu si přeci umím říci taky?….ale o jakou, v jaké výši, kupuji za dobrou cenu?

Výhodou proč mít zastupujícího makléře, který za mě bude jednat o ceně je fakt, že makléř do obchodu nevnáší podobné emoce jako kupující. Emoce kupujícího ovlivňují reálný úsudek a pod vlivem emocí jsou schopni klienti odsouhlasit cenu, kterou by za jiných okolností nenabídli. Po realizaci prohlídky nemovitosti makléř vyhodnotí stav nemovitosti, plusy a mínusy nemovitosti, náklady na provoz, případný ekonomický dopad na klienta v případě nevhodné koupě. Doporučí na základě své analýzy zda-li nemovitost koupit či nekoupit s jasným odůvodněním. Samozřejmě má poslední slovo klient, kterému doporučení makléře má podpořit jeho rozhodnutí (ať už kladné či zaporné). Pokud je klient a makléř ve shodě, začne makléř jednat za klienta. Kupující klient v prvotních emocích – nadšení, že našel vhodnou nemovitost je schopen odsouhlasit prodávající straně cenu, která by v mnoha případech mohla být nižší.

4. Rezervační smlouva – zajištění koupě nemovitosti/správnost dokumentů

V momentě, kdy je dohodnutá cena je nutné přistoupit k podpisu Rezervační smlouvy. Naši makléři jsou zvyklý dělat rezervační smlouvy do většího detailu a zajistit tak kupujícímu či prodávajícímu jistotu, že během dalšího jednání a vývoji obchodního případu nedojde k nějakým nedorozuměním. Kontrola rezervační smlouvy a doplnění důležitých údajů je tedy standardem. Makléř za kupujícího zkontroluje další důležité dokumenty jako List vlastnictví jednotky, domu a pozemku, případně přilehlých pozemků, případné omezení vlastnického práva, nabývací titul prodávajícího, evidenční list – přesné měsíční platby, následně vyžádání potvrzení o bezdlužnosti na SVJ.

5. Kontrola navržených převodních smluv

Naše kancelář klienta zastupuje jako kupujícího a v tomto případě Vás i v komunikaci se zástupci prodávajícího zastupuje spolupracující advokátní kancelář. Přidělený advokát zajistí kontrolu Kupní smlouvy, Smlouvy o úschově (advokátní úschova).

6. Předání nemovitosti

Makléř s Vámi bude až do předání nemovitosti. Standardem našich služeb je asistence u předání nemovitosti, příprava předávacího protokolu a převod médií (el, plyn). Pokud by tuto službu nezajišťovala strana prodávajícího- zastupující RK, Váš makléř to pro Vás zajistí.

7. Daňové přiznání

Daňové přiznání k Dani z nabytí nemovitých věcí je nutné předložit daňovému úřadu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do Katastru nemovitostí.

Povinnými přílohami jsou:
a. písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci
b. písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní cenu nebo znalecký posudek
c. přílohy postačí přiložit v prosté kopii v listinné nebo elektronické podobě