Rekvalifikační kurz 2018-03-20T07:26:39+00:00

Chcete změnit současnou profesi, ale bojíte se rozhodnout?
Měla by být Vaše práce více časově flexibilní, práce kde Vy sami ovlivňujete výši Vašeho výdělku?
Přemýšlíte o realitách, ale bojíte se zůstat bez příjmu?

Máme pro vás řešení!

Absolvujte Rekvalifikační kurz „Realitní makléř“
a nastupte do naší kanceláře s fixním paušálem a % z obratu!!!

Rekvalifikační kurz „Realitní makléř“

Tento program je základním výcvikovým programem pro obor “realitní makléř/ka”. Úspěšní absolventi získají “Osvědčení o rekvalifikaci” s celostátní platností. Program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Program se skládá ze dvou navazujících bloků.

Power start
Čtyřdenní úvod do realitní problematiky. Tento blok se skládá ze základů realitního a práva a daňové problematiky s ohledem na reality.

Realitní profesionál 1
Šestitýdenní kurz.

Časový rozsah programu 220 hodin, z toho teorie 59 hodin, praktická část 160 hodin a zkouška 1 hodina.
Tento výcvikový program vštípí absolventům velmi solidní základy pro výkon realitní profese, základy na nichž můžete postavit celoživotní prosperitu v realitní branži.

Podmínka přijetí do programu

Podmínka přijetí do programu:

Ukončené střední vzdělání (dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Věk 18 let, morální bezúhonnost

Dohoda s existující realitní kanceláří o zajištění praktické části výuky.

O příspěvek na rekvalifikaci či proplacení ceny kurzovného v celé výši můžete požádat úřad práce dle místa vašeho bydliště.

O rekvalifikaci žádá samotný zájemce o příspěvek. Nikoli tedy realitní kancelář, pod jejíž hlavičkou budete působit. Je plně v kompetenci úřadu práce příspěvek na rekvalifikaci poskytnout či zamítnout. Úřad práce posuzuje kvalifikační předpoklady pro výkon této profese, pracovní historii zájemce, minulé příspěvky na rekvalifikace a další okolnosti nezbytné pro rozhodnutí o příspěvku. Na příspěvek není zákonný nárok. Úspěšným žadatelům dle naší zkušenosti úřady práce přispívají obvykle 50 až 100 % z ceny rekvalifikačního kurzu. Podmínkou čerpání dotace je, aby zájemce byl v době žádosti o příspěvek a po celou dobu trvání rekvalifikačního programu zaregistrován na úřadu práce.

Úřad práce požaduje po zájemcích o dotaci “Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu”.

Více informací o rekvalifikacích najdete také na webových Ministerstva práce a sociálních věcí.

Cena rekvalifikačního programu je 16.000,- Kč (osvobozeno od DPH).

Úřad práce uhradí příspěvek na rekvalifikaci za předpokladu úspěšného absolvování celého programu a získání osvědčení o rekvalifikaci. Nedokončí-li žadatel o příspěvek kurz, úřad práce nic neproplatí. Z tohoto důvodu vybíráme před započtením kurzu kauci ve výši ceny kurzu, kterou poté, co úřad práci uhradí příspěvek, účastníkům kurzu vracíme. V případě nedokončení kurzu a tedy neuhrazení příspěvku z úřadu práce bude kauce započtena na kurzovné.

Pro domluvení osobní schůzky volejte 725 293 500 nebo pište na e-mail: realityplus@re-max.cz