{ content } | { mainMenu } | { footer }

Remax

Postup při prodeji

Prodej nemovitosti je náročnou obchodní transakcí, která se skládá z několika procesních kroků a vyžaduje poměrně složité právní operace.

Prodej nemovitosti je náročnou obchodní transakcí, která se skládá z několika procesních kroků a vyžaduje poměrně složité právní operace.
Spoluprací s profesionálním realitním makléřem můžete celý proces značně urychlit, dosáhnout nejvyšší možné prodejní ceny a ušetřit si velké množství starostí.

1. Výběr realitního makléřeVýběr realitního makléře

Nezávislé průzkumy ukazují, že ti, kteří využijí služeb zkušených realitních makléřů, prodají svou nemovitost za vyšší cenu a v kratší době než ti, co si ji prodávají sami.

2. Prohlídka nemovitosti realitním makléřem

Prohlídka Vaší nemovitosti je podmínkou pro profesionální servis. Při odhadu prodejní ceny hraje roli nejenom nemovitost jako taková (stáří, stav a vybavení), ale i okolí (občanská vybavenost, dopravní obslužnost) a aktuální nabídka nemovitostí k prodeji v dané lokalitě.

3. Příprava nemovitosti k prodeji

Ještě před tím, než nabídnete svou nemovitost k prodeji, je důležité důkladně ji připravit a co nejvíce zvýšit její atraktivitu. Váš realitní makléř vám poradí důležité tipy a doporučí, popřípadě zajistí specialistu, který se o toto může postarat za vás. Nemovitost by měla působit čistě a neosobně, aby umožnila zájemci vlastní představy o možné budoucím využití či zařízení. Zahrady u rodinných domů by měly být udržované. Při fotografování nemovitosti pro marketingové účely doporučujeme odstranit osobní předměty či rodinné fotografie.
Zákon č. 318/2012 Sb. vyžaduje, aby prodávající před prodejem zajistil průkaz energetické náročnosti budovy. Nedodržení tohoto zákona podléhá peněžité sankci až 100 000 Kč. Tuto službu vám samozřejmě zprostředkujeme.


4. Uzavření Zprostředkovatelské smlouvy


Váš makléř vás pečlivě seznámí s podmínkami spolupráce. Jestliže dojde k dohodě, uzavřete spolu s realitní kanceláří zastoupenou vaším realitním makléřem zprostředkovatelskou smlouvu. Ta zajišťuje serióznost průběhu obchodní transakce, obsahuje dohodnuté podmínky a zakládá oprávnění makléře nemovitost nabízet a jednat se zájemci.

5. Zpracování prodejní prezentace vaší nemovitosti


Váš makléř zpracuje profesionální prezentaci vaší nemovitosti pro její marketing a pro jednání se zájemci. Prodejní prezentace obsahuje veškeré obecné, ale i technické informace o vaší nemovitosti, fotodokumentaci, půdorysy a další případné dokumenty či informace.

6. Zalistování vaší nemovitosti do systému


Do 24 hodin od podepsání smlouvy o zastoupení je vaše nemovitost vložena do interního systému RE/MAX a následně pak exportována na všechny významné realitní servery. V momentě, kdy je vaše nemovitost vložena do systému, začne se párovat se všemi odpovídajícími poptávkami z celé sítě RE/MAX a její nabídka je odesílána všem potenciálním zájemcům prostřednictvím e-mailu.

7. Marketing nemovitosti


Důležitou součástí prodej nemovitosti je nastavení marketingové plánu a určení cílové skupiny kupujících. A jak by měl vypadat takový marketing nemovitosti? Více:

8. Prohlídky Vaší nemovitosti

Než makléř přivede první zájemce o Vaši nemovitost, musí být nemovitost na prodej připravena. Makléř Vám již po podpisu smlouvy doporučí co s nemovitostí udělat (vymalovat, odvést nábytek, využít homestaginngu, využít různých doplňků), aby ji nejlépe připravil na prodej. V prodeji více než jinde platí, že klient se rozhoduje prvních 20 sekund, jestli Vaši nemovitost koupí či ne. Váš makléř dopředu vybere pouze vhodné zájemce o prohlídku nemovitosti na základě jejich kritérií a finančních možností. Tím šetří váš čas i soukromí.

9. Rezervační smlouva (Dohoda o složení blokovacího depozita)

V případě, že se zájemce za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi vaší nemovitosti, uzavírá s ním vaše realitní kancelář rezervační smlouvu (dohodu o složení blokovacího depozita). Na jejím základě klient skládá rezervační poplatek (blokovací depozitum). Nemovitost je tak pro zájemce rezervována a smluvní strany mají čas na přípravu Kupní smlouvy a případně na vyřízení financování. RE/MAX nabízí kupujícímu bezplatnou službu RE/MAX Hypotéka, což může rovněž ovlivnit rychlost prodeje ve váš prospěch.

10. Kupní smlouva / Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky / Dohoda o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu


Podpis smlouvySmlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího (vás) na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí, k převodu družstevního podílu dochází okamžikem doručení Dohody o převodu orgánu bytového družstva.


11. Prodej


Smluvní strany podepíší všechny potřebné smlouvy, naše realitní kancelář zajistí jejich podání na Katastrální úřad, nebo jejich předložení družstvu. Uschovateli předloží potřebné dokumenty (originální výpis LV), na základě kterého je vám uvolněna kupní cena.

12. Předání nemovitosti


Při předání nemovitosti je třeba do Předávacího protokolu sepsat stavy el. a plynu, vypsat stavy teplé a studené vody, movitý majetek, který je součástí předání, či případné závady-nedostatky. Současně se vypíšou stavy el. a plynu do příslušných formulářů, které se následně doručí na konkrétní úřady. Naše kancelář tyto administrativní věci související s předáním bytu kompletně řeší za klienty.

Po předání nemovitosti musí prodávající zaplatit Daň z nabytí nemovitých věcí, která činí 4% z kupní ceny (nebo ze 75% srovnávací daňové hodnoty podle toho, která je vyšší). Vzhledem k tomu, že kupující je v některých případech podle zákona ručitelem a v případě neuhrazení by tedy Finanční úřad mohl daň vymáhat po něm, nechává se v těchto případech odpovídající část kupní ceny v úschově, ze které je odeslána přímo na účet Finančního úřadu. Naše kancelář za klienty připraví a zajistí Daňové přiznání pro Dań z nabytí (ke kterému Vám zajistí potřebný znalecký posudek) a zajistí její zaplacení příslušnému finančnímu úřadu. 
Pokud prodávající vlastní nemovitost po dobu kratší než 5 let, musí zaplatit také daň z příjmu. Zkušený makléř by vás měl na tuto skutečnost upozornit a popřípadě doporučit či zajistit konzultaci s daňovým poradcem

13. Daňové přiznání

Daňové přiznání k Dani z nabytí nemovitých věcí je nutné předložit daňovému úřadu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do Katastru nemovitostí.Daňové přiznání

Povinnými přílohami jsou:

a. písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci
b. písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní cenu nebo znalecký posudek
c. přílohy daňového přiznání postačí přiložit v prosté kopii v listinné nebo elektronické podobě

Reklama
Nahrávám